Ida Faltýsková

Bachelor's thesis

eGovernment – bezpečnost dat a informací

eGovernment – Data and Information Security
Abstract:
Práce se zabývá pojmem eGovernmentu, principy elektronizace a s nimi souvisejícími riziky kybernetických hrozeb. Sleduje roli, která připadá při řešení kybernetických incidentů státu, a podává základní přehled kybernetických incidentů. Věnuje se vývoji postavení eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti České republiky v mezinárodním srovnání a posuzuje eGovernment v České republice z uživatelského pohledu …more
Abstract:
The thesis focuses on the concept of eGovernment, principles of electronicization and related risks of cyber threats. It monitors the role of the state in solving cyber incidents and provides a basic overview of cyber incidents. It evaluates the development of the position of eGovernment and cyber security in the Czech Republic in an international comparison and analyzes eGovernment in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2019
  • Supervisor: Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS