Ida Faltýsková

Bachelor's thesis

eGovernment – bezpečnost dat a informací

eGovernment – Data and Information Security
Anotácia:
Práce se zabývá pojmem eGovernmentu, principy elektronizace a s nimi souvisejícími riziky kybernetických hrozeb. Sleduje roli, která připadá při řešení kybernetických incidentů státu, a podává základní přehled kybernetických incidentů. Věnuje se vývoji postavení eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti České republiky v mezinárodním srovnání a posuzuje eGovernment v České republice z uživatelského pohledu …viac
Abstract:
The thesis focuses on the concept of eGovernment, principles of electronicization and related risks of cyber threats. It monitors the role of the state in solving cyber incidents and provides a basic overview of cyber incidents. It evaluates the development of the position of eGovernment and cyber security in the Czech Republic in an international comparison and analyzes eGovernment in the Czech Republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2019
  • Vedúci: Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS