Bc. Zuzana BUREŠOVÁ

Master's thesis

Doporučené postupy a intervence v prevenci ventilátorové pneumonie - praxe založená na důkazech

Practices guidelines and interventions in the prevention of ventilator-associated pneumonia - evidence-based practice
Anotácia:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo systematicky vyhledat a analyzovat doporučení a intervence v prevenci ventilátorové pneumonie u dospělých pacientů na umělé plicní ventilaci v intenzivní péči. Na základě zjištěných poznatků zpracovat doporučení pro prevenci ventilátorové pneumonie určené pro ošetřovatelskou praxi a pilotně ověřit jeho využití v klinické praxi. Metodika: Doporučené postupy a intervence …viac
Abstract:
Objective: The aim of this master thesis was systematically to find and analyze practices guidelines and interventions in the prevention of ventilator associated-pneumonia in adult patients on mechanical ventilation in intensive care. On the basis of the findings, prepare recommendations for the prevention of ventilator associated pneumonia intended for nursing practice and to pilotally verify its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠOVÁ, Zuzana. Doporučené postupy a intervence v prevenci ventilátorové pneumonie - praxe založená na důkazech. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta