Veronika GONDEKOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika hudebního vyjadřování skupiny Mňága a Žďorp na příkladu vybrané tvorby z let 1991-1993

Characteristics of musical expression of music group the Mňága a Žďorp based on selected works from the years 1991-1993
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hudebního vyjadřování skupiny Mňágy a Žďorp. Cílem této práce je na základě analýzy vybraných písní vystihnout hudební charakteristické znaky, které jsou typické pro jejich vlastní tvorbu. První tři kapitoly, Situace české rockové scény sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let, Hudební kontext skupiny Mňága a Žďorp a Diskografie z let 1991 až 1993, zpracovávají …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of musical expression of the music group ?Mňága a Žďorp?. The aim of this work, which is based on an analysis of selected songs, is to grasp the musical characteristics that are typical for their creation. The first three chapters, the Situation of the Czech Rock Scene in the Seventies, Eighties and Nineties, Musical Context of the Group Mňága a Žďorp and Discography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016
Zveřejnit od: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. David Kozel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GONDEKOVÁ, Veronika. Charakteristika hudebního vyjadřování skupiny Mňága a Žďorp na příkladu vybrané tvorby z let 1991-1993. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)