Bc. Eva Šmardová

Diplomová práce

Digitální rodičovství: nová média ve výchově dětí ve věku 0-5 let

Digital parenting: new media in the children education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem vlivu nových medií na proces výchovy dětí v prostředí rodiny. Práce je založena na empirickém výzkumu, proto jsou v práci analyzovány rozhovory s respondentkami, které na tento fenomén nahlíží z pozice rodičů, kteří vychovávají dítě v informační době. Výzkumný vzorek tvořilo pět matek, které se aktivně podílí na výchově dítěte nebo dětí ve věku 0-5 let. Cílem …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of the influence of new technologies on the process of raising children in the family environment. The work is based on empirical research, therefore the thesis analyzes interviews with respondents who look at this phenomenon from the position of parents raising a child in the ‘Information Age’. The research sample consisted of five mothers who are actively involved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta