Bc. Petr Pilař

Bakalářská práce

Omezení dopadů hrozící druhotné platební neschopnosti na podnikatelský subjekt

Reduction of the impacts of threatening secondary insolvency on the company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je nalezení a následná aplikace metod vedoucích k obnovení peněžních toků, které byly omezeny v důsledku hrozící druhotné platební neschopnosti ve vybraném podnikatelském subjektu. Při této aplikaci by mělo být dosaženo takového řešení, které tomuto subjektu zajistí obnovení dostatečného množství peněžních toků a zároveň neohrozí jeho postavení na trhu. První část práce …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to discover and subsequently apply methods leading towards the recovery of cash flow which has been limited as a result of threatening secondary insolvency on the company. The application of these methods should result in such a solution which guarantees the recovery of sufficient amount of cash flow of the company while it doesn`t threaten its position on the market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Kalouda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta