Bc. Petr FLAŠKA

Diplomová práce

Agilní projektový management

Agile Project Management
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na agilní projektový management a následnou analýzu řízení projektů ve společnosti AIMTEC a.s., jejímž výstupem je vypracované doporučení pro zdokonalení řízení projektů. Společnost se zabývá převážně implementací podnikových informačních systémů a digitalizací podniků v různých odvětvích podnikání. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny a shrnuty dosavadní poznatky …více
Abstract:
The thesis is focused on agile project management and analysis of project management in AIMTEC a.s. company. Outputs are stated in form of recommendation for improving project management. The company is focused on the implementation of enterprise information systems and digitization enterprises in various business sectors. Theoretical part of thesis is theoretical summary of project management and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLAŠKA, Petr. Agilní projektový management. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/