Ing. Martina Wimmerová

Bakalářská práce

Metody direct marketingu a zhodnocení využití direct marketingových nástrojů ve společnosti Telia Call na konkrétním případě.

Direct Marketing Methods and Evaluation of Direct Marketing Tools - A Case Study in Telia Call Company.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přímým marketingem, jeho metodami a nástroji. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část vymezuje základní pojmy a problematiku přímého marketingu. Jsou zde popsány jeho metody a nástroje. Zároveň má tato část za úkol nastínit výhody a nevýhody používání technik přímého marketingu. Praktická část popisuje vybranou společnost a hodnotí zde využití nástrojů přímého …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with direct marketing, its methods and tools. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines basic terminology and direct marketing issues. Direct marketing methods and tools are described here. Simultaneously, it is the objektive of this part of the thesis to highlight the advantages and disadvantages of the use of direct marketing techniques. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní