Bc. Eliška Pitronová

Master's thesis

"Kult osobnosti" T. G. Masaryka a jeho projevy na jižní Moravě v období první republiky

T. G. Masaryk's "personality cult" and its manifestations in South Moravia in the era of the First Republic
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou Masarykova „kultu osobnosti“. Jejím hlavním cílem je definovat, kdy se jedná opravdu o kult osobnosti a kdy pouze o masivní úctu k nejvyšší autoritě státu. Druhá část této diplomové práce se zabývá jednak teorií projektové výuky, jednak samotným návrhem projektu na téma „kultu osobnosti“ T. G. Masaryka pro devátý ročník ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna.
Abstract:
This master's thesis deals with the question of Masaryk's "personality cult". It strives to distinguish the real personality cult from great esteem for the highest state authority. The second part of this thesis is focused on education. Firstly, it deals with the theory of project education, and secondly, it presents a proposal of a school project on the topic of Masaryk's "cult of personality" which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta