Bc. Jiří Kryčer, DiS.

Diplomová práce

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Teachers training
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má celkem 7 kapitol, ve které jsou objasněny základní pojmy související s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, legislativní rámec a historie dalšího vzdělávání. Dále jsou v této části diplomové práce popsány současné formy a metody dalšího vzdělávání …více
Abstract:
This thesis is focused on further education of teaching staff. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part consists of seven chapters, in which basic concepts related to the further education of teaching staff, as well as legislative framework and history of further education, are explained. Furthermore, this part of the thesis describes current forms and methods of furher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta