Bc. Michael Novák

Diplomová práce

Vývoj politického systému ČR po roce 1989 - Pod vlivem opoziční smlouvy

The Evolution of the political system of the Czech Republic after 1989 - under the influence of opposition agreement
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je popis a analýza utváření a následného vývoje politického systému České republiky po listopadových událostech 1989. V sice poměrně krátkém, ale zásadním vývoji politického systému v období Federace dochází zejména k obnově stranického systému a utváření výrazných osobností české politiky. Jejich vzájemné vztahy v kontextu ekonomických reforem budou v následujících letech …více
Abstract:
The subject of this thesis is description and analysis of the establishment and the following development of the Czech political system after the events in November 1989. During a relatively short, but crucial development of the political system in the times of the Federation it has come to a renovation of the party system and rise of eminent figures of the Czech political scene. Their mutual relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní