Tomáš Votava

Disertační práce

Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti

Collective Management as a Mean of Enforcing Copyright in the Information Society
Anotace:
Disertační práce se zabývá kolektivní správou autorských práv a práv s právem autorským souvisejících jako jednoho z prostředků vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti. V prostředí charakterizovaném prudkým rozvojem nových médií, především internetu, zaváděním nových obchodní modelů založených na prostředí on-line a pokračujícím procesem digitalizace, význam kolektivní správy výrazně …více
Abstract:
The PhD thesis deals with collective management of copyright and rights related to copyright as one of the means of enforcing copyright in the information society. In an environment characterized by the rapid development of new media, especially the Internet, the introduction of new business models based on the online environment and the ongoing digitization process, the importance of collective management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2019
  • Vedoucí: Martin Boháček
  • Oponent: Jiří Patočka, Peter Vojčík, Ladislav Jakl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78267