Theses 

Contemporary Afro-American Poets and Hip hop: Rhythm, Rhyme and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen – Bc. Michaela Žůrková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Bc. Michaela Žůrková

Diplomová práce

Contemporary Afro-American Poets and Hip hop: Rhythm, Rhyme and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen

Contemporary Afro-American Poets and Hip hop: Rhythm, Rhyme and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen

Anotace: Cílem této práce je dokázat, že hip hop a rap mají vliv na formální jevy a témata současné poezie Terrence Hayese a Harryette Mullen, úspěšných a inovativních Afroamerických básníků. Práce pojednává o tom, zda by měl být hip hop považován za vážnou uměleckou formu. S tímto cílem práce zanalyzuje vliv hip hopu na užití rýmu, rytmu a témat prací obou básníků. První část práce se především věnuje tématům rasy a vývoji afroamerické identity v básních ve vztahu k textům hudby hip hopu a optimistickým či pesimistickým přístupům k nim. Optimistický přístup navrhuje, že při použití afroamerického dialektu/sociolektu v poezii, autoři poukazují na současné kulturní vnímání identity Afroameričanů. Pesimistický přístup se soustředí na negativní stránky rapu, který je jako médium schopný šíření misogynie, násilí a ignorance. Tento vliv hip hopu na poezii básníků bude pozorován s ohledem na reference na populární kulturu a klišé hip hopu, jakými jsou např. výjevy svobody, sexu a bohatství. Ve druhé kapitole se práce soustředí na analýzu poezie básníků z hlediska rýmu. Tato charakterizace je zejména popis rýmu na jeho použití v historii. Nabízí se tedy otázka, zda je rým schopen překročení hranice pouhého jednoduchého doggerelu. V další kapitole se pak práce věnuje koncovému rýmu ve vztahu k formování a charakterizaci rytmu, tolik důležitého v hudbě hip hopu. Analýza témat a formálních jevů poezie s přihlédnutím k hip hopu dokáže nezbytnost společnosti, aby hip hop dostál seriózního uznání k tomu aby si společnost mohla uvědomit vývoj rasismu afroamerické identity v Americe a aby poznala vliv médií na tento vývoj.

Abstract: The purpose of this thesis is to show that hip-hop and rap has an influence on the formal features and themes of the print-based contemporary poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen, the successful and innovative African-American contemporary poets. The thesis will discuss whether hip-hop should be considered a serious art form and the influence of hip-hop on the present use of rhyme, rhythm, and themes in the work of the aforementioned poets. The first part of the thesis will focus on the racial and racial identity development in the poems with relation to their usage in hip-hop lyrics and the optimistic and pessimistic attitudes toward it. The optimistic attitude suggests that, through the vernacular language, the artists express the true representations of cultural conditions, while the pessimistic attitude sees the themes as the promotion of misogyny, violence, and ignorance. The influence on poetry will be analyzed through the references to pop culture and to the cliché of hip-hop relating to mainly freedom, sex and money. In the second chapter, the thesis will analyze the poetry of the two poets in respect to the characterization of rhyme. The characterization is mainly the description of rhyme throughout time; seeing rhyme as simplistic doggerel or a complex poetic device. In the next chapter, the use of end rhymes will be described within the frame of the characterization, the use of the pairing sounds, and repetition generating a rhythm evocative of hip-hop music. The analysis of the themes and the formal features of the poetic work will prove the necessity of hip hop as a serious art form influencing and developing today’s perceptions of the identity of African Americans and the form of black literature.

Keywords: African American Poetry, Hip Hop, Rap

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz