Bc. Michaela Žůrková

Master's thesis

Contemporary Afro-American Poets and Hip hop: Rhythm, Rhyme and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen

Contemporary Afro-American Poets and Hip hop: Rhythm, Rhyme and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen
Anotácia:
Cílem této práce je dokázat, že hip hop a rap mají vliv na formální jevy a témata současné poezie Terrence Hayese a Harryette Mullen, úspěšných a inovativních Afroamerických básníků. Práce pojednává o tom, zda by měl být hip hop považován za vážnou uměleckou formu. S tímto cílem práce zanalyzuje vliv hip hopu na užití rýmu, rytmu a témat prací obou básníků. První část práce se především věnuje tématům …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to show that hip-hop and rap has an influence on the formal features and themes of the print-based contemporary poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen, the successful and innovative African-American contemporary poets. The thesis will discuss whether hip-hop should be considered a serious art form and the influence of hip-hop on the present use of rhyme, rhythm …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / English Language and Literature