Bc. Dominik Novák

Bakalářská práce

Studium vlivu ethylenového receptoru ETR1 na cytokininovou signální dráhu u rostlin.

Study of ethylene receptor ETR1 and its influence on cytokinin signalling pathway in plants.
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce jsou shrnuty dosavadní poznatky o dvoukomponentním a vícestupňovém přenosu signálu u prokaryot a eukaryot. Je popsán mechanismus cytokininové a ethylenové signální dráhy u Arabidopsis thaliana, ethylenový receptor ETR1 a jeho interakce s fosfotransferovými proteiny AHP1-AHP3. Experimentální část bakalářské práce byla zaměřena na získání proteinu přijímačové domény …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis reviews the current knowledge regarding the signal transduction via two-component system and multi-step phosphorelay in prokaryotes and eukaryotes. The mechanism of cytokinin and ethylene signalling pathways in Arabidopsis thaliana, ethylene receptor ETR1 and its interactions with phosphotransfer proteins AHP1-AHP3 are described. The experimental part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta