Kristýna KOVÁŘOVÁ

Bakalářská práce

The Applicability of Strategic Design in Non-Profit Organizations

The Applicability of Strategic Design in Non-Profit Organizations
Abstract:
Neziskový sektor stejně jako ten ziskový podléhá neustálým změnám v sociodemografické, ekonomické, ale i kulturně-politické sféře. Rychlá adaptace na nové podmínky a přizpůsobení se novým trendům jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu. Využití strategického designu může oběma sektorům napomoci nejen k upevnění pozice v měnícím se prostředí, ale i k získání nebo obnovení konkurenční výhody. Vyhnou se tak …více
Abstract:
Both non-profit and profit sectors are a subject to incessant changes in socio-demographic, economic and also cultural and political spheres. A swift adaptation to new conditions and trends are a key to long-term success. An application of strategic design can help the sectors not only in strengthening of their position in the changing environment but also in gaining or re-establishing of a competitive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Janka Vydrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Kristýna. The Applicability of Strategic Design in Non-Profit Organizations. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi