Bc. Michaela Matláková

Bakalářská práce

Citová vazba ve stáří: reprezentace rodičů seniorů ve vzpomínkách jako zdroj naplnění potřeb citové vazby

Attachment in old age: the representation of seniors' parents in their memory as source of meeting the attachment needs
Anotace:
Práce vychází z konceptu symbolické citové vazby k zesnulým rodičům u seniorů, jak ho navrhl Viktor G. Cicirelli, který se jím pokusil rozšířit teorii citové vazby (ve smyslu attachmentu). Jev symbolické citové vazby k rodičům je přiblížen pomocí mnohočetné případové studie. Jev nebo jeho absence je popsána u čtyř žen (77-85 let, vdovy, mají děti a vnoučata, s kterými udržují kontakt), které žijí v …více
Abstract:
This bachelor thesis is based on concept of symbolic attachment to deceased parents in old age, as sugges-ted by Viktor G. Cicirelli. The concept was contribution of Cicirelli to attachment theory. The phenomenon of symbolic attachment to parents is illustrated by multiple case study. The phenomenon is described on examples of four women (77-85 years old, widows, with children and grandchildren with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma