Petr Bardovcy

Bakalářská práce

Podpora výuky předmětu Mikropočítače a PLC zaměřené na bezpečnost s využitím PLC Siemens

Support of the Microcomputer and PLC Subjects Focused on Safety with the Use of Siemens PLC
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámit studenty předmětu Mikropočítače a PLC s programovatelnými automaty PLC od společnosti Siemens. V úvodní části práce je zmí-něno, co to vlastně PLC je, k čemu je dobré a jak funguje. Následně je popsána možnost a problematika propojení se zabezpečovacími systémy. V další části je práce zaměřená na popis konkrétního PLC SIMATIC S7-1200 a vývojové prostředí TIA Portal …více
Abstract:
The focus of my the thesis is to familiarize students of Microcomputers and PLC with the programmable automatic PLC from Siemens. The first part explains what PLC actually is, how does it work and what benefits it has. The following chapter deals with the possibility of connecting PLC with security systems. The next part focuses on describing the SIMATIC S7-1200 PLC and the development environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bardovcy, Petr. Podpora výuky předmětu Mikropočítače a PLC zaměřené na bezpečnost s využitím PLC Siemens. Praha, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management