Bc. Radim Kasal

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po operaci syndromu karpálního tunelu

Medical rehabilitation plan and process in patient after carpal tunnel syndrome surgery
Anotace:
Problematikou této bakalářské práce je syndrom karpálního tunelu. Obecná část obsahuje anatomické a kineziologické poznatky týkající se zápěstí a ruky, dále pojednává o etiologii, patofyziologii, klinických projevech, diagnostice a možnostech řešení tohoto onemocnění. Speciální část je zaměřena na možnosti rehabilitační léčby u pacienta po operaci karpálního tunelu. Kazuistika zahrnuje informace o …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis focuses on the problem of the Carpal tunnel syndrome. The research part of the thesis deals with the anatomy and kinesiology of the human wrist and arm, further deals with etiology, pathofyziology, clinical signs, diagnostics and methods of treatment of this condition. Speacial part of this thesis focuses on various methods of rehabilitation treatment in the case of undergoing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jitka Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta