Bc. Barbora Váňová

Bakalářská práce

Prezentace jako nástroj komunikace

Presentation as Instrument of Communication
Anotace:
Tématem bakalářské práce je prezentace jako nástoj komunikace. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým východiskům prezentace, její struktuře, jednotlivým druhům a formám prezentace a také jejímu designu. V praktické aplikační části je provedena analýza dvou typů prezentací.
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is presentation as instrument of communication. The thesis is divided into two parts. The first part deals with theory of presentation, its structure, various types and forms of presentation and its design. The practical part analyzes two types of presentations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní