Mgr. Lucia Krasňanská, DiS.

Bakalářská práce

Technologie výroby brýlových obrub

Technology of production of spectacles frames
Abstract:
This work deals with the production technology of spectacle frames. It is divided into three major chapters. The first one is devoted to the history of the production. Technology of production of plastic frames shall be paid to the second major chapter. It this one are exactly descriped several types of production. Finally in the third chapter, the work focuses on the production of metal frames.
Abstract:
Táto práca sa zaoberá technológiou výroby okuliarových obrúb. Je rozdelená na tri veľké kapitaoly. Prvá najkratšia sa venuje histórii výroby. Technológii výroby plastových obrúb sa venuje druhá veľká kapitola. V nej je presne popísaný postup pre viac druhov ich výroby. Nakoniec v tretej kapitole sa práce zameriava na výrobu kovových obrúb.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Sylvie Petrová
  • Oponent: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.