Theses 

Odklad povinné školní docházky a jeho důvody ve vybraných ostravských mateřských školách – Bc. Adéla BĚLOHOUBKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla BĚLOHOUBKOVÁ

Diplomová práce

Odklad povinné školní docházky a jeho důvody ve vybraných ostravských mateřských školách

Postponement of the compulsory school attendance and its reasons in the selected Ostrava´s nursery schools

Anotace: Diplomová práce navazuje na obsah mé bakalářské práce: "Nejčastější příčiny odkladu školní docházky", a zároveň ji dále rozvíjí. Zabývá se zjištěním důvodů a příčin častého odkladu školní docházky v mateřských školách v Ostravě a přípravou dětí na vstup do základní školy v městském obvodu Ostrava - Jih. Teoretická část vychází ze studia a analýzy odborné literatury, která zrcadlí zkoumanou problematiku. Vymezuje základní pojmy předškolního období dítěte. Představuje školní zralost a nezralost dítěte v předškolním období. Seznamuje s diagnostikou školní zralosti. Praktická část vyhodnocuje získaná zjištění z průzkumné sondy a rozhovorů a dále obsahuje souhrnné výsledky a návrhy pro praxi.

Abstract: The diploma thesis further develops author´s bachelor thesis: "The most common causes of the school attendance postponement", upon which the thesis is based. The thesis deals with the reasons and causes of frequent school attendance postponement in Ostrava´s kindergardens and the preparation of children to enter elementary school in Ostrava - Jih district. The theoretical part of the the thesis based on theoretical research and analysis of specialised literature focused on examined issue. It defines basic terms and concepts of pre-school period of a child. It also presents school maturity and immaturity of a child in the pre-school period. Furthermore, it introduces the area of school maturity diagnostics. The practical part of the thesis assesses and evaluates findings obtained from exploration probe and interviews and contains summary of results and proposals for the practice.

Klíčová slova: předškolní věk, školní zralost a připravenost, diagnostika předškolního dítěte, odklad školní docházky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50043 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BĚLOHOUBKOVÁ, Adéla. Odklad povinné školní docházky a jeho důvody ve vybraných ostravských mateřských školách. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz