Bc. Marie Švomová

Diplomová práce

Vícerozměrná regresní analýza modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi

Multivariate regression in estimation of glomerular filtration
Anotace:
Ke sledování různých hledisek zdravotního stavu onkologicky nemocných pacientů existuje mnoho metod a postupů. Glomerulární filtrace je jeden z nejvýznamnějších markerů odrážejících stav a kondici organismu. Lze ji změřit jednak exaktními metodami, jednak výpočtovými postupy za pomoci koncentrace sérového kreatininu, která výrazně stoupá u chronického selhání ledvin. Tato práce se zabývá výpočtovými …více
Abstract:
There are many methods and procedures of monitoring various aspects of health of oncology patients. Glomerular filtration rate is one of the most important markers reflecting the status and condition of the body. It can be measured either by exact methods or by calculation procedures using concentration of serum creatinine which significantly increases in chronic renal failure. This thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Matematická biologie