Bc. Kristýna Kaňkovská

Bakalářská práce

Generační proměna odměňování a trestání v rodině

Reward and punishment in family education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá generační proměnou v použití výchovných prostředků. Ze škály výchovných prostředků jsem se zaměřila na odměnu a trest. Popisuji jejich specifika, použití v rámci výchovy a míru možné rizikovosti. Práce se zaměřuje rovněž na charakteristiku pojmů rodina, generace a výchova. Tyto pojmy jsou podrobně definovány a uváděny do vzájemných souvislostí.
Abstract:
The bachelor thesis deals generational change in using educational means. From a range of educational resources, I focused on reward and punishment. I describe their specific features, use within education and the extent of possible risk. Work also focuses on the concept of family, generation and education. These terms are defined in detail and put into context.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika