Bc. Viliam Vateha

Diplomová práce

Problémy s publikováním otevřených dat ve veřejné správě

The Publication of Open Data in Public Administration: Problems and Issues
Abstract:
The thesis deals with the issue of open data publishing. The issue is analysed in a selection of towns and subsequently the specific problems are presented. The basic hypothesis of the thesis is that the publishing rate of open data is insufficient due to local public administration's poor knowledge of the issue. The theoretical part presents the history of open data and their basic definitions. These …více
Abstract:
Magisterská práca za zaoberá zverejňovaním otvorených dát vo vybraných mestách Českej republiky a špecifickými problémami, spojenými s ich zverejňovaním. Práca vychádza z predpokladu nízkej miery zverejňovania otvorených dát z dôvodu neznalosti tejto problematiky vo vedení miest. Teoretická časť popisuje históriu a základné definície otvorených dát, ktoré tvoria východisko pri návrhu metodológie praktickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Boček
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví