Bc. Jan Ryšavý

Bakalářská práce

Online edukační hry a starší školní věk: příležitosti pro kompetenční učení v informační společnosti

Online Educational Games and Older School Age: Opportunities for Competence Learning in Information Society
Anotace:
Bakalářská práce je rozložena do dvou částí. V první, teoretické části, se nachází kapitoly, které definují online edukační hry. Dále pak hraní her pomocí mobilních zařízení, jejich omezení a nástrahy a využití mobilních zařízení k edukačním účelům. Další složkou teoretické části práce je počítačová platforma pro hraní edukačních her spolu s omezeními a nebezpečími, které hraní online her na této platformě …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts. In the first theoretical part there are chapters that define online educational games. Thesis further deals with the topic of other possibilities of using mobile devices, their limitations and use of mobile devices for educational purposes. Another component of the theoretical part of the thesis is a computer platform for playing educational games along …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta