Bc. Jovanka Linhartová

Master's thesis

Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu

Aspects of online shopping in terms of specialized online store
Abstract:
Diplomová práce s názvem Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu se zabývá hodnocením vlivu aspektů online nakupování na rozhodování zákazníka a následnou analýzou spokojenosti zákazníků vybraného internetového obchodu ManMat. Cílem práce je provést analýzu, realizaci a vyhodnocení online výzkumu, který se zaměřuje na aspekty online nakupování. V práci …more
Abstract:
The topic of this thesis is Aspects of online shopping in terms of specialized online store and it deal with evaluation of aspects of online shopping influencing custormer behavior and analysis of customers satisfaction with chosen specialized online store ManMat. The main goal is to perform analysis, implementation and evaluation of online research which is targeting aspects of online shopping. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Linhartová, Jovanka. Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN