Lenka Galbová

Bakalářská práce

Odvody do štátneho rozpočtu z príjmov zo závislej činnosti a samostatnej činnosti

Odvody do státního rozpočtu z příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti
Anotace:
Galbová, L. Odvody do státního rozpočtu z příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016.Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmu závislé a samostatné činnosti. V teoretické části je popsán systém zdanění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v České republice a na Slovensku se zaměřením na nelegální zaměstnávání, tzv. švarcsystém …více
Abstract:
Galbová, L. Contributions to the state budget of income from wage labour and self-employment. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. Bachelor's thesis deals with the taxation of income from wage labour and self-employment. The theoretical part describes the system of taxation of employees and self-employed in the Czech Republic and Slovakia, focusing on illegal employment, the so-called …více
Abstract:
Galbová, L. Odvody do štátneho rozpočtu z príjmov zo závislej činnosti a samostatnej činnosti. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2016.Bakalárska práca sa zaoberá zdanením príjmu závislej a samostatnej činnosti. V teoretickej časti je popísaný systém zdaňovania zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v Českej republike a na Slovensku so zameraním sa na nelegálne zamestnávanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jkdlya jkdlya/2
18. 5. 2016
Složky
Soubory
Halíčková, K.
19. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.