Theses 

Forming David Lodge: From the Catholic Belief to the Structuralist Concept of Binary Oppositions – Bc. Bc. Marcela Matějková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Bc. Marcela Matějková

Diplomová práce

Forming David Lodge: From the Catholic Belief to the Structuralist Concept of Binary Oppositions

Forming David Lodge: From the Catholic Belief to the Structuralist Concept of Binary Oppositions

Anotace: Tato diplomová práce za zabývá formováním osobnosti Davida Lodge jako spisovatele i literárního teoretika od raného po vrcholné období, ve kterém se jakožto teoretik zabýval strukturalismem a s ním úzce souvisejícím konceptem binárních opozic. Hlavní důraz je pak kladen právě na chápání, interpretaci a aplikování strukturalistického konceptu binárních opozic, který ovlivnil autorovu nejen teoretickou činnost, jež vedla k napsání dvou kritických knih, kterým se tato práce také věnuje, ale i činnost spisovatelskou, kde binární model hojně užíval.

Abstract: This diploma thesis deals with the formation of David Lodge´s personality, both as a writer and literary theoretician, from the early years until the mature period, in which, as a theorist, he dealt with structuralism and the closely related concept of binary oppositions.The main emphasis is then being placed particularly on perceiving, interpreting and applying the structuralist concept of binary oppositions, that effected not only the author´s theoretical work leading him to writing two critical books which this thesis also addresses, but the novelist work as well, where the binary model has been widely used.

Keywords: academic novel, antimodernism, binary oppositions, Catholicism, combination, comedy, contiguity, contraries, criticism, culture, difference, dichotomy, fiction, foregrounding, language, literary theory, metaphor, metonymy, modernism, postmodernism, realism, selection, similarity, structural linguistics, structuralism

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:00, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz