Bc. Ester DOLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Vysoce stabilní Machův-Zehnderův interferometr pro kvantové počítání

Ultra stable Mach-Zehnder interferometer for quantum computing
Abstract:
We experimentally realized inherently stable Mach-Zehnder interferometer. We utilized displaced Sagnac construction and reached passive phase stability during 2500 seconds with phase shift less than 2 degrees. We measured the visibility for di erent input polarization states and reached more than 99.9% for the horizontal and vertical polarization state in the rst output port. We reached more than 97 …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je experimentální realizace pasivně stabilního Machova-Zehnderova interferometru. Navržený a sestrojený interferometr bude charakterizován vizibilitou interference závislou na prostorovém a polarizačním překryvu a časovou stabilitou. Interferometr bude následně využit pro kvantové zpracování informace, konkrétně k realizaci kvantového logického Toffoliho hradla.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Zveřejnit od: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLÁKOVÁ, Ester. Vysoce stabilní Machův-Zehnderův interferometr pro kvantové počítání. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Optika a optoelektronika