Bc. Matej Ivan

Diplomová práce

Model fenologie středoevropských druhů pavouků

Phenology model of Central European spiders
Abstract:
Ivan, M., Phenology model of Central European spiders. Diploma thesis. Brno: Masaryk University, 2020. Diploma thesis is focused on the usage of linear and nonlinear regression for setting the coefficients bound with development of spiders and their implementation in a predictive model. In the first part, the development of ectotherms and spiders is described. Information about factors influencing …více
Abstract:
Ivan, M., Model fenológie stredoeurópskych druhov pavúkov. Diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Diplomová práca je zameraná na využitie lineárnej a nelineárnej regresie k odhadu parametrov súvisiacich s vývinom pavúkov a ich následné využitie v prediktívnom modeli. V texte je opísaný vývin ektotermných organizmov a samotných pavúkov. Informácie o faktoroch interferujúcich s vývinom boli …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma