Patrik Pilch

Bakalářská práce

Výukový model Vzduchová levitace

Educational Model Air-Levitation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem laboratorního modelu, který představuje levitaci míčku v trubici. V projektu je popsáno hardwarové i softwarové vybavení modelu a jeho kompletní sestavení. Pomocí přechodové charakteristiky je identifikována soustava a z ní je vytvořen matematický model, který je poté ověřen pomocí číslicové simulace. Dále jsou navrženy konvenční regulátory podle vybraných metod. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a laboratory model of air levitation. The project involves the whole construction, software and hardware descriptions. The dynamic properties of system are described by transfer function which was identified from measured step response of laboratory model. The correctness of mathematical model is then verified by computer simulation in software Matlab/Simulink. The conventional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Renata Wagnerová
  • Oponent: Jan Gebauer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení