Jan Strnad

Bakalářská práce

Konstrukce vstřikovací formy pro rozvodnou krabici

Construction of Injection Mold for Junction Box
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci vstřikovací formy pro zadaný díl, čímž je rozvodná elektroinstalační krabice. V teoretické části je popsáno rozdělení polymerů, problematika procesu vstřikování a popis konstrukce vstřikovacích forem. Součástí praktické části bakalářské práce je volba vstřikovacího stroje pro výrobu zadaného dílu. Dále obsahuje tvorbu 3D modelu výrobku, konstrukční návrh vstřikovací …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the design of injection molds for a given part, which is the distribution conduit box. The theoretical part describes the distribution of polymers, the issue of the injection molding process and a description of the construction of injection molds. The practical part of the thesis is the choice of injection molding machines for production of a given piece. It also includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016
Zveřejnit od: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Šenkeřík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strnad, Jan. Konstrukce vstřikovací formy pro rozvodnou krabici. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení