Mgr. Karolína Szamková

Bakalářská práce

Analýza české zahraniční politiky a jejích nástrojů v rámci projektu Východního partnerství

Analysis of the Czech foreign policy and its tools within the Eastern Partnership project
Anotace:
Bakalářská práce se zakládá na analýze české zahraniční politiky v rámci Východního partnerství (VP), jednoho ze stěžejních projektů EU spadající pod Evropskou politiku sousedství, respektive Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, v období od jejích samotných počátků po konec roku 2013 s důrazem na konkrétní nástroje, které ČR využívala k prosazení svých zájmů v této oblasti. Text je strukturován …více
Abstract:
The bachelor thesis is based on the analysis of the Czech foreign policy within the framework of Eastern Partnership (EaP), one of the core projects of the European Union which falls under the European Neighbourhood Policy or, more precisely, under the Common Foreign and Security Policy, from its very beginning to the end of the 2013. Special emphasis is put on particular tools that Czech republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vendula Vespalcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií