Jan Macháč

Diplomová práce

Analýza nákladové efektivnosti opatření vedoucích k snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík

Cost effectiveness analysis of measures leading to the reduction of eutrophication in the catchment of the Orlik Reservoir
Anotace:
Rostoucí poptávka po čisté vodě vedla v EU ke vzniku Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60 ES). Nová legislativa má velký vliv na vodní i národní hospodářství a přichází s řadou požadavků včetně dosažení dobrého stavu všech vod. Z rámcové směrnice dále plyne nutnost zpracovat ekonomickou analýzu nejoptimálnějšího dosažení dobrého stavu pomocí metody analýzy nákladové efektivnosti …více
Abstract:
The growing demand for clean water has led to the adoption of the EU Water Framework Directive (Directive 2000/60 EC). New legislation has a major impact on the water management and the national economy and provides numerous requirements, including "good status" of all water bodies. The Framework Directive also implies the need for an economic analysis of the optimal process to achieve good status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Lenka Slavíková
  • Oponent: Ondřej Vojáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41680