Petra STRNADOVÁ

Bakalářská práce

Z pohádky do pohádky - Využití textilu při dramatizaci pohádky v mateřské škole

From fairytale to fairytale - the use of textile during dramatization of fairytale in the kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Z pohádky do pohádky - Využití textilu při dramatizaci pohádek v mateřské škole se zabývá seznámením dětí s textilním materiálem a řadou výtvarných technik pro tvorbu kostýmů a kulis v rámci výtvarného cyklu, jehož závěrem bude krátké představení pro rodiče a ostatní děti z mateřské školy. V teoretické části se zaměřuji na výtvarnou výchovu a její počátky, výtvarné činnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis named From fairytale to fairytale - the use of textile during dramatization of fairytale in the kindergarten follows up familiarization children with textile material and lot of art techniques for creating costumes and set pieces within the art cycle whose conclusion is going to be a short performance for parents and other children (pupils) of kindergarten. In the theoretical part, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Lenka Minaříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNADOVÁ, Petra. Z pohádky do pohádky - Využití textilu při dramatizaci pohádky v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy