MUDr. Mgr. Renata Schwanzerová

Diplomová práce

Diagnostika pozornosti neuropsychologickým programem Neurop-2

Diagnostics of attention using the neuropsychological program Neurop-2
Anotace:
Předložená práce se zabývá neuropsychologickou tématikou. Pojednává o předmětu neuropsychologie, o diagnostice a rehabilitaci v rámci tohoto oboru, diskutuje také využití počítačů v neuropsychologii. Zaměřuje se rovněž na některé neurobiologické aspekty – především na problematiku neuroplasticity. Empirická část práce zkoumá vztahy mezi vybranými testy neuropsychologického programu Neurop-2 (autora …více
Abstract:
The main topic of the thesis is neuropsychology. It deals with the subject of the neuropsychology itself, diagnostics and rehabilitation related to this field as well as use of computer technology in this area. Another point of this study is to focus on some of the neurobiological aspects – neuroplasticity issue, primarily. The empirical section of the study explores relations between selected tests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta