MUDr. Mgr. Renata Schwanzerová

Master's thesis

Diagnostika pozornosti neuropsychologickým programem Neurop-2

Diagnostics of attention using the neuropsychological program Neurop-2
Abstract:
Předložená práce se zabývá neuropsychologickou tématikou. Pojednává o předmětu neuropsychologie, o diagnostice a rehabilitaci v rámci tohoto oboru, diskutuje také využití počítačů v neuropsychologii. Zaměřuje se rovněž na některé neurobiologické aspekty – především na problematiku neuroplasticity. Empirická část práce zkoumá vztahy mezi vybranými testy neuropsychologického programu Neurop-2 (autora …more
Abstract:
The main topic of the thesis is neuropsychology. It deals with the subject of the neuropsychology itself, diagnostics and rehabilitation related to this field as well as use of computer technology in this area. Another point of this study is to focus on some of the neurobiological aspects – neuroplasticity issue, primarily. The empirical section of the study explores relations between selected tests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2010
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta