Theses 

Komparace výkonu Oracle Database a grafové databáze Neo4j při grafových úlohách – Bc. Vít Přenosil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Bc. Vít Přenosil

Diplomová práce

Komparace výkonu Oracle Database a grafové databáze Neo4j při grafových úlohách

Comparison of the performance of Oracle Database and graph database Neo4j for graph tasks

Anotace: Tématem diplomové práce je porovnání výkonu databázového systému Oracle (verze 11g) oproti čistě grafové databázi Neo4j (verze 2.0.3) při grafových úlohách. Cílem práce je naprogramovat aplikaci pro spouštění a úpravu předpřipravených testů. Dále bude třeba vizualizovat výsledky jednotlivých testů. Testování se bude týkat typických grafových operací (Problém obchodního cestujícího, nejkratší cesta a minimální kostra grafu).

Abstract: The topic of diploma thesis is to compare the performance of database system Oracle (version 11g) against pure graph database Neo4j (version 2.0.3) in the context of solving graph problems. The goal is to program the application for running and modifying pre-built tests. The next necessary step is to visualize the results of particular tests. Testing will cover the typical graph operations (travelling salesman problem, the shortest path and minimum cost spanning tree).

Klíčová slova: Graf, grafová databáze, relační databáze, komparace, test

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20088 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Přenosil, Vít. Komparace výkonu Oracle Database a grafové databáze Neo4j při grafových úlohách. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 23:26, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz