Bc. Vendula Dostálová

Bakalářská práce

Otázka kontaktu ve vědecko-fantastickém románu Stanisława Lema Solaris

The Question of contact in Stanislaw Lem's science fiction novel Solaris
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit přístup Stanislawa Lem k tématu, které je pro literaturu spadající do žánru science fiction typická, kontaktu lidské rasy s mimozemskou inteligencí, a to konkrétně v románu Solaris. Základním cílem je zjistit, do jaké míry se autor tomuto tématu v knize věnuje.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on discovering the attitude of Stanislaw Lem to the theme of contact in his science fiction novel Solaris. The main aim is to find out how extended this theme in the novel is and on which levels it can be proved.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta