Bc. Alena Tlacháčová

Bakalářská práce

Retail banking ako špecifická oblasť bankového podnikania

Retail banking as specific a part of bank business
Abstract:
In this thesis work I am describing the quality of banking products and services and their impact on customer satisfaction. In the overall sense was highlighted the importance, significance, status, and customer satisfaction in retail banking.
Abstract:
V tejto bakalárskej práci som popisovala kvalitu bankových produktov a služieb a ich vplyvu na spokojnosť klienta. V celkovom ponímaní bola vyzdvihnutá dôležitosť, význam, postavenie a spokojnosť klienta v retail bankingu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management