Tomáš WOLEK

Bakalářská práce

DOPRAVNÍ NEHODOVOST MOTOROVÝCH VOZIDEL NA ÚZEMÍ KARVINSKÉHO REGIONU

ROAD ACCIDENT FREQENCY OF MOTOR VEHICLES IN THE AREA OF THE KARVINÁ REGION
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je provedení průzkumu, zda zásadní novely Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, provedeny Zákonem č. 411/2005 Sb. a Zákonem č. 226/2006 Sb., ovlivnily chování řidičů motorových vozidel a pomohly snížit počty dopravních nehod se smrtelnými následky na území předně karvinského regionu. Teoretická část je zaměřena na současný stav, národní strategii …více
Abstract:
The main aim of the baccalaureate thesis is to carry out the research whether the crucial amendments to the Act Nr. 361/2000, Coll., on road traffic, carried out by the Act Nr. 411/2005, Coll., and the Act Nr. 226/2000, Coll., have had an influence on motor vehicle drivers? behaviour and whether they have helped to decrease the number of road accidents with fatal consequences in the area of the Karviná …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010
Zveřejnit od: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Petriskiv

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOLEK, Tomáš. DOPRAVNÍ NEHODOVOST MOTOROVÝCH VOZIDEL NA ÚZEMÍ KARVINSKÉHO REGIONU. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta