Mgr. Lucie Vargová

Bakalářská práce

Česká republika a příprava na plné zapojení do schengenské spolupráce

The Czech Republic and the preparation for full integration into the Schengen cooperation
Anotace:
Cílem této práce je přiblížit průběh přípravy České republiky na plné zapojení do schengenského prostoru. Česká republika musela splnit požadavky vyplývající z schengenského acquis, aby bylo naplněno její úsilí o zrušení kontrol na vnitřních hranicích. Práce se bude konkrétněji zabývat obsahem, plněním požadavků a hodnocením ochrany hranic, policejní spolupráce, vízové politiky, Schengenského informačního …více
Abstract:
The aim of this thesis is to outline the course of preparation of the Czech Republic for full integration into the Schengen area. The Czech Republic has to fulfill the requirements of the Schengen acquis, in order to bring efforts of abolition of checks at the internal borders to a successful end. The work particularly deals with the contents, fulfilment of requirements and evaluation of border protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Krutílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií