Bc. Jana Janíčková

Master's thesis

Sociální podniky jako nositelé sociálních inovací

Social entrepreneurship as bearers of social innovation
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the reader with the basic concepts of social entrepreneurship and social innovation. It answers the question whether social enterprises are the bearers of social innovation and whether they represent better solutions than available alternatives or what form they achieve. The research data obtained from the questionnaire survey of the Czech and Slovak Republic …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je zoznámiť čitateľa so základnými pojmami sociálneho podnikania a sociálnych inovácií. Overiť tézu, či sú sociálne podniky nositeľmi sociálnych inovácií a či predstavujú lepšie riešenia oproti dostupným alternatívam, prípadne akou formou toho dosahujú. K dosiahnutiu stanoveného výskumného cieľa sú využité získané dáta z dotazníkového šetrenia Českej a Slovenskej republiky. …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration