Ing. Josef Doleček

Bachelor's thesis

Identifikace v informačních systémech (RFID) - radiofrekvenční identifikace

Identification in Informations Systems (RFID) - Radio Frequency Identification
Anotácia:
Předmětem této práce je problematika technologie RFID, její historie, vývoj, principy jejího fungování a možnosti jejího využití, s cílem definovat případovou studii aplikace RFID technologie v podmínkách firmy zabývající se výrobou pro automobilový průmysl.
Abstract:
The subject of this work is the RFID technology, its history, development, principles of its operation and its application with the aim of the definition of the case study of RFID technology in the environment of the company specializing in production for the automotive industry.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Kašpar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Information Technologies