Petr Kovář

Diplomová práce

Příjmová nerovnost v modelových zemích

Income unequality
Anotace:
Cílem práce je poskytnou komplexní pohled na problematiku příjmové nerovnosti jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Za pomoci "modelových zemí" s vybraných nástrojů k měření příjmové nerovnosti je názorně demonstrována příjmová nerovnost v praxi. Zamýšlený přínosem této diplomové práce bylo poukázat na příjmovou nerovnost a v rámci odlišných hospodářských, politických a sociálních podmínek …více
Abstract:
The Goal of this final thesis was to offer completed focus on income distribution and unequality based on theretical and practical facts. Working with three paradigmatic countries I tried to show clearly income unequality in "real life". Final contribution of this final thesis is supposed to be a independent look at three paradigmatic countries from income distibution point of view and realizing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Stanislav Klazar
  • Oponent: Jakub Picka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32320

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika