Bc. Tereza Jurková

Bakalářská práce

Sborové učení pro klasifikaci obrazových dat

Ensemble Learning for Image Classification
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití sborového učení při klasifikaci obrazových dat mozků z magnetické rezonance pacientů se schizofrenií a zdravých kontrolních subjektů. V rámci práce je vypracován přehled existujících metod vhodných pro klasifikaci obrazových dat do předem definovaných tříd, které by mohly být použitelné pro počítačovou podporu diagnostiky. V praktické části je pomocí vývojového …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on utilisation of ensemble learning for classification of brain images obtained from magnetic rezonance imaging of patients with schizophrenia and reference healthy patients. The thesis contains an overview of existing methods suitable for classification of brain image data set into predefined classes, which can be used for computer-based diagnostics. The experimental part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Roman Vyškovský
  • Oponent: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta