Barbara DUMSOVÁ

Bachelor's thesis

Personální marketing v podnikové praxi

Personal marketing in company practices
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingem s důrazem na jeho uplatnění v podnikové praxi. Cílem teoretické části této práce je zejména komplexní popis personálního marketingu, jeho dělení na interní a externí část, použité nástroje, aspekty a další související témata. K poznatkům a definicím je využíváno odborné literatury a článků. Dílčím cílem praktické části je popis personálního marketingu …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with personal marketing with the focus on the application in company practice. The aim of the theoretical part of this thesis is the description of the personal marketing in the detail, its division into internal and external parts, used tools, the aspects and other related topics. The academic literature and articles are being used for definitions in theoretical part. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michal Mičík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUMSOVÁ, Barbara. Personální marketing v podnikové praxi. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/