Mgr. Petra Absolonová

Master's thesis

Hanácký akciový pivovar rolnický se sladovnou v Olomouci 1896 - 1948/1985/ Inventární studie

Hanna stock brewery farming with malt - house in Olomouc 1896 - 1948/1985/ inventory study
Abstract:
Jako svou diplomovou práci jsem zpracovala v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc archivní fond, který nese název: Hanácký akciový pivovar rolnický se sladovnou v Olomouci 1896 - 1948/1985/. Stejný název má i moje diplomová práce. U této diplomové práce jde o inventární studii.Práce se skládá z několika částí. Jednou z nich je Úvod k inventáři, který je rozdělen na pět kapitol. V první kapitole …more
Abstract:
I worked on my graduation thesis in Provincial Archives in Opava. This thesis bears the same name as the branch Archive Fund in Olomouc and is called: Hanna joint - stock Brewery farming with a malt- house in Olomouc 1896 - 1948/1985/. This graduation thesis is an inventory study. This project consist of several parts. One of them is an introduction to the inventory that is divided into five chapters …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Štouračová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta