Theses 

Komerční komunikace v českém farmaceutickém průmyslu – Barbora Kadlecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Barbora Kadlecová

Diplomová práce

Komerční komunikace v českém farmaceutickém průmyslu

Commercial Communication in Czech Pharmaceutical Industry

Anotace: Diplomová práce s názvem Komerční komunikace v českém farmaceutickém průmyslu pojednává o možnostech použití nástrojů marketingové komunikace (reklama, PR, podpora prodeje, osobní prodej, apod.) ve farmaceutickém průmyslu. Specifickým rysem farmaceutického marketingu je oddělená komunikace na odbornou (lékaři) a širokou (pacienti) veřejnost, která pro oslovení dané cílové skupiny vyžaduje použití odlišných reklamních sdělení a mnohdy i jiné komunikační kanály. Regulace farmaceutického trhu daná zákonem o reklamě, zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a ustanovením Státního ústavu pro kontrolu léčiv nařizuje velmi přísná pravidla pro možnosti oslovování těchto dvou cílových skupin, které jsou v diplomové práci popsány jak z hlediska teoretického (ustanovení daná zákonem), tak z hlediska praktického, založeného na popisu komunikace na širokou i odbornou veřejnost konkrétní farmaceutické firmy.

Abstract: Thesis titled Commercial communications in czech pharmaceutical industry is about how to use marketing communication tools (advertising, public relations, sales promotion, personal selling, etc.) in the pharmaceutical industry. A specific feature of pharmaceutical marketing is separate communication to public (patients) and to professionals (doctors) which requires using different communication messages and also different channels to each target group. Pharmaceutical marketing is regulated by advertising law, by the Council for Radio and TV Broadcasting and by the provisions of the State Institute for Drug Control which control the ways how two target groups are addressed. Possible marketing tools are described from both theoretical (legal) and also practical (marketing communication of specific pharmaceutical company) terms.

Klíčová slova: Farmaceutický průmysl, Regulace reklamy, SÚKL, pacient, lékař, Komerční komunikace

Keywords: Advertising, Patients, Doctors, State Institute for Drug Control, Pharmaceutical industry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Mikeš
  • Oponent: Kamila Hrubá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26142


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz